A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương án và kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non Quỳnh Đô năm học 2021-2022

Phương án và kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non Quỳnh Đô năm học 2021 -2022

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN QUỲNH ĐÔ

XÃ VĨNH QUỲNH

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - hạnh phúc

 

Số:       /PA-MNQĐ

Vĩnh Quynh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống dịch Covid-19 tại trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh

 

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.;

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Công văn số 3062/SGDĐT-CTTT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1912/UBND-GD&ĐT ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh xây dựng Phương án phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) tại nhà trường.

- Đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống dịch.

- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

- Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ để xét nghiệm, cách ly…ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả khi có dịch xảy ra theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

- Tập thể CB,GV,NV nhà trường chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xác định nội dung này là công việc trọng tâm, được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục tại nhà trường.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH

1. Đối với nhà trường

1.1.Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu là cán bộ phụ trách công tác y tế trường học, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Thành viên gồm đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, một số tổ chức/cá nhân trong nhà trường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

1.2. Thành lập các Tổ an toàn COVID của nhà trường gồm 11thành viên là: BGH, chủ tịch Công đoàn, trưởng ban thanh tra nhân dân, bí thư đoàn thanh niên, tổ trưởng tổ phó chuyên môn các khối, kế toán, thủ quỹ. Nhiệm vụ là hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường triển khai:

- Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của CBGVNV và học sinh của nhà trường

- Theo dõi, kiểm tra, phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của nhà trườngvà của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởngvà bộ phận y tế của nhà trườngkhi phát hiện CBGVNV và học sinh mắc COVID-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định.

- Kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBND xã, trạm y tế xã, lực lượng an ninh xã Vĩnh Quỳnh truy vết các trường hợp F1 và các trường hợp khẩn cấp khi nhà trường có trường hợp mắc COVID-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do hiệu trưởng giao

1.3. Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường (theo Phụ lục 1). Phương án phòng, chống dịch phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị khi xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

1.4. Quản lý CB, GV, NV, HS về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi trọ, số điện thoại; yêu cầu CB, GV, NV, HS thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1.

1.5. Trường hợp CB, GV, NV, HScủa đơn vị lưu trú ở những địa phương khác nhau, Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế.

1.6. Tổ chức theo dõi sức khỏe của CB, GV, NV, HShàng ngày thông qua sổ theo dõi đo thân nhiệt dành cho CB, GV, NV và cho học sinh 2 lần/ ngày: Đầu giờ sang và đầu giờ chiều; không được bố trí làm việc, học tập đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu của CB, GV, NV, HStự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến trường, không đi làm, đi học nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho nhà trường, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo qui định.

1.7. Tạo mã QR riêng của nhà trường và dán tại 2 điểm trường (các khu vực lối ra vào) để thực hiện quản lý người ra vào trường và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR, thì đơn vị bố trí nhân viên kiểm soát có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone/NCOVI) để thực hiện quét mã QR trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT/thẻ căn cước công dân hoặc được sinh ra bởi hệ thống phần mềm của người ra vào.

1.8. Tại khu vực cửa vào của trường học (cồng trường): Bao gồm cổng chính và cổng phụ tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu CB, GV, NV, HS, khách đến làm việc (sau đây gọi là khách) phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; bố trí biển báo qui định phòng, chống dịch đối với CB, GV, NV, HS, khách; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách giữa các khách theo qui định; kiểm soát và quản lý Thẻ khách vào đơn vị; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đơn vị đảm bảo qui định phòng, chống dịch.

1.9. Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly) cho CB, GV, NV, HS/khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc, giảng dạy, học tập tại trường (phòng y tế). Phòng cách ly phải đảm bảo các yêu cầu sau: Thoáng khí, thông gió tốt; Hạn chế đồ đạc trong phòng; Có chỗ rửa tay; Có thùng đựng rác có nắp đậy kín; Có khu vực vệ sinh riêng.

1.10. Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa tại cổng phụ gần cửa ra vào đơn vị; bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn tại khu vực giao nhận hàng hóa (nếu cần thiết); hạn chế tiếp xúc giữa người giao và người nhận; yêu cầu đơn vị và người giao thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo qui định và ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

1.11. Thường xuyên thông tin nhắc nhở CB, GV, NV, HSvà khách thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc, giảng dạy, học tập.

1.12. Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ (trừ các khu vực nhà tắm, vệ sinh, khu vực thay đồ ...), đặc biệt là khu vực quét mã QR tại các cổng chính của nhà trường để theo dõi, giám sát và nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

1.13. Bộ phận tiếp đón, làm việc với khách (giải quyết thủ tục hành chính...): yêu cầu những người được phân công làm việc với khách phải thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

1.14. Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

1.15. Tăng cường thông khí tại nơi làm việc, giảng dạy, học tập, phòng họp; giảm tiếp xúc bằng bố trí vách ngăn tại nhà ăn và cung cấp suất ăn riêng khi tổ chức ăn bán trú.

1.16. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; Giấy lau tay khô, xà phòng, nước rủa tay đầy đủ tại các khu vực rửa tay tại sân trường, nhà vệ sinh lớp học và các phòng chức năng và đảm bảo luôn có đủ nước sạch. Chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay cho CB, GV, NV, HS tại phòng bảo vệ, khu vực cổng ra vào, hành lang trước cửa các lớp học, tại các phòng chức năng.

1.17. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị theo (theo Phụ lục 2).

1.18. Yêu cầu CB, GV, NV, HSký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 với nhà trường (theo mẫu tại Phụ lục 3).

1.19. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch với thông tin đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị của Trung ương, thành phố; Văn bản, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến CBGVNV để nắm bắt, thực hiện.

+ Thời gian: thường xuyên (khi có văn bản của cấp trên).

+ Hình thức: qua trang Web, Zalo, Messenger, Zoom…

1.20. Quản lý CB, GV, NV, HScó nguy cơ, đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch; thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho CB, GV, NV, HS:

- Đối với CB, GV, NV, HScó nguy cơ (bộ phận làm việc với khách hàng ngày...): thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc bằng Test kháng nguyên nhanh hoặc phương pháp RT-PCR hàng tuần ít nhất cho 20% CB, GV, NV, HS.

- Đối với CB, GV, NV, HSđi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch: thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR trước và sau khi đi công tác trong vòng 03 ngày (72 giờ) tính đến thời điểm đi công tác hoặc quay lại đơn vị hoặc theo các quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

1.21. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho CB, GV, NV và HS.

1.22. Thường xuyên rà soát những việc nhà trường cần làm để phòng, chống dịch COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 4).

- Thực hiện phân công, bố trí công chức, viên chức làm việc tại nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, củng cố mở rộng hạ tầng kết nối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành của ban giám hiệu một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả.

2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

2.1.Trước khi đến trường:

- Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K; Tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thì chủ động ở nhà, thông báo cho giáo viên, hiệu trưởng.

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết khi đến trường như nước uống, cốc uống dùng riêng; khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay ...

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế.

2.2. Khi ở trường:

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K đặc biệt việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng giãn cách.

- Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

- Thường xuyên vệ sinh phòng học, bàn ghế…các vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

- Nếu phát hiện bản thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, F1, F2 thì hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và báo ngay cho người quản lý, Tổ an toàn COVID hoặc cán bộ y tế nhà trường.

- Không kỳ thị, phân biệt đối xử với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có dịch hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19.

                   3. Đối với CB, GV, NV làm công việc có nguy cơ (bộ phận tiếp đón, làm việc với khách đến trường)

                   Ngoài các hướng dẫn chung ở trên, CB, GV, NV và HS cần lưu ý:

                   - Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết; Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên và dùng giấy lau tay sử dụng một lần hoặc khăn lau tay để làm khô tay.

                   - Sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (bao gồm cả khẩu trang, kính, găng tay...) theo quy định.

                   4. Đối với CB, GV, NV phải đi công tác đến các khu vực có dịch

                   Ngoài các hướng dẫn ở trênCB, GV, NV và HS cần lưu ý:

                   - Tham khảo thông tin về các khu vực có dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế http://ncov.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của chuyến công tác.

                   - Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 trước khi đi công tác và sau khi đi công tác theo quy định.

                   - Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác.

                   - Luôn thực hiện Thông điệp 5K.

                   - Trong khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) để được tư vấn và nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

                   - Sau khi đi công tác về từ khu vực có dịch về, CB, GV, NV thực hiện theo quy định của Bộ Y tế về xét nghiệm SARS-COV-2, tự theo dõi sức khỏe, cách ly y tế...

                    5. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụcho nhà trường (cung cấp thực phẩm):

                   - Yêu cầu ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị.

                   - Phối hợp thực hiện việc quản lý danh sách CB, GV, NV và HS, lịch trình, thời gian làm việc của CB, GV, NV và HS.

                   - Yêu cầu CB, GV, NV và HS thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hằng ngày.

                   - Định kỳ hằng tuần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR cho toàn bộ CB, GV, NV và HS.

III. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19, F1, F2

1. Phương án khi có trường hợp CB,GV,NV, HSnghi mắc Covid-19 (F0)tại nhà trường.

Khi phát hiện CB,GV,NV, HS trong nhà trường có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thực hiện theo các bước sau:

- Thông báo choHiệu trưởng- Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID, nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi mắc Covid-19 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn CB,GV,NV, HSnghi ngờ mắc Covid-19 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời.

- Gọi điện thoại cho UBND xã, trạm y tế để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của CB,GV,NV, HS.

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà trường, đặc biệt là khu vực phát hiện nghi ngờ mắc bệnh(theo Phụ lục 2).

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.

2. Phương án khi có trường hợp CB,GV,NV, HS là F1 tại đơn vị

2.1. Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại nhà trường

- Thông báo cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID,cán bộ phụ trách y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời:

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp F2 theo quy định.

-Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1(theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

- Thông báo cho toàn thể CB,GV,NV, học sinh của nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu CB,GV,NV, học sinh nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

2.2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương

2.2.1.Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.

2.2.2. Rà soát toàn bộ CB,GV,NV, học sinh trong nhà trường theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ….).

2.2.3. Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1...

- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định.

- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại nhà trường: thông báo và yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú;

- Đối với những trường hợp F2không có mặt tại nhà trường: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

2.3. Bộ phận y tế/Tổ chức hành chính/Văn phòng của nhà trường phối hợp với UBND xã, trạm y tế xã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho CB, GV, NV, HScó nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2.4. Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1

- Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, nhà trường được tiếp tục hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

3. Phương án có trường hợp F2 tại trường

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của nhà trường.

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2(nếu được yêu cầu).

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.

+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

IV. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI NHÀ TRƯỜNG

1. Phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại đơn vị

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19.

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Hiệu trưởng nhà trường trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/khu vực làm việc/phòng, ban/vị trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

- Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm thời.

- Thông báo cho đơn vị/cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Thông báo cho toàn thể CB, GV, NV và HS đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng.

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1(tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2), đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường kể từ ngày hôm sau.

2. Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm trường hợp F1/F2 và trường hợp nghi ngờ

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1F2 như Phần III của Hướng dẫn này.

3. Phát hiện có các trường hợp F0 là CB, GV, NV, HS của nhà trường thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng

3.1. Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị:

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1F2 như Phần III của Phương án này.

3.2. Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị:

Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như Phần III của Phương án này.

4. Phát hiện có trường hợp mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm đối với người đi công tác

4.1. Trường hợp kết quả dương tính trước khi CB, GV, NV đi công tác

Xử lý như Mục 1, Phần IV của Hướng dẫn này và xử trí đối với F1 F2 như Phần III của Phương án này.

4.2. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính sau khi CB, GV, NV đi công tác về

4.2.1.Trường hợp CB, GV, NV chưa đến nơi làm việc, đang ở nhà hoặc nơi lưu trú:

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế tại nơi lưu trú để xử lý theo quy định.

- Thông báo những người đi cùng trong đoàn công tác và địa phương nơi CB, GV, NV đến công tác để xác định các trường hợp F1, F2 của nơi đến công tác và tiến hành xử lý như Phương án tại Phần III.

4.2.2. Trường hợp CB, GV, NV và HS đã đến đơn vị, nơi làm việc:

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1F2 như Phần III của Phương án này.

5. Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh (tất cả các mẫu xét nghiệm tại đơn vị âm tính)

5.1. Trường hợp CB,GV,NV,  HS trường

- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa.

- Khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, F2.

- Rà soát lại toàn CB,GV,NV, HStrong nhà trường theo danh sách quản lý để tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

- Nhà trường hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch.

5.2. Trường hợpCB,GV,NV, HSđang ở nhà hoặc nơi lưu trú (không phải là F0, F1)

- Thông báo về việc dỡ bỏ phong tỏa tại nhà trường

- Tiếp tục cho CB,GV,NV, HSđến trường và hoạt động bình thường.

6. Trường hợp nhận thông tin có F0 là CB,GV,NV, HS ngoài thời gian ở trường

- Báo cáo ngay cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường để biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ trường đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc.

- Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho trạm y tế xã.

- Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định để học sinh đi học trở lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp và phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương.

1. Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc tại đơn vị và tổ chức diễn tập.

2. Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu CB, GV, NV và HS tổ chức tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả Phương án này; Trưởng ban TTND, Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng các tổ giúp Ban giám hiệu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho nhà trường theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Thanh Trì;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Cổng thông tin điện tử của nhà trường;

- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

 

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN QUỲNH ĐÔ

XÃ VĨNH QUỲNH

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - hạnh phúc

Số:       /KH-MNQĐ

 

Vĩnh Quỳnh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

 

 

 

    

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ

KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

 

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho CB, GV, NV và HS” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Căn cứ Phương án số   /PA-MNVQ ngày 13/9/2021 của trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh về việc phòng, chống dịch  Covid -19 tại nhà trường

Trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhà trường: Trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh

2. Tổng số CB, GV, NV và HS: + Tổng số CB, GV, NV: 51 đồng chí

                                                  + Tổng số HS: 310 trẻ

- Số CB, GV, NV, HS tại địa phương: 51

- Số CB, GV, NV, HS ngoại tỉnh: 0

- Số CB, GV, NV, HS ký hợp đồng dài hạn:51 đ/c CB, GV, NV

- CB, GV, NV, HS ký hợp đồng ngắn hạn: 0

- Số CB, GV, NV, HS làm với nhiều đơn vị: 0

- Số CB, GV, NV và HS là người nước ngoài: 0

3. Số CB, GV, NV, HS theo từngvị trí làm việc, học tập

- Phòng Ban giám hiệu: 02

- Phòng HĐSP và các phòng chức năng khác:10

- Phòng học:13

4. Tổng số cán bộ y tế (nếu có):

Cán bộ phụ trách công tác y tế:

- Họ và tên: Hoàng Thị Phòng

- Số điện thoại: 0335206035

- Email:

- Trình độ chuyên môn:

5. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị

- Họ và tên: Trần Thị Minh Hiếu

- Số điện thoại: 0975743955

- Email: beminhdangyeu@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hà Nội

B. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ nguy cơ.

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 theo các phương án.

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1. Các khu vực, phòng/ban có tập trung đông người tại đơn vị như: cổng ra vào, thang máy, lễ tân, bộ phận một cửa, phòng họp, phòng làm việc phòng ăn/căng tin, khu vực để xe... theo thứ tự ưu tiên:

- Vị trí 1:Cổng chính trường

- Vị trí 3:Các lớp học

        - Vị trí 4: Khu vực bếp ăn

- Vị trí 5: Phòng họp HĐSP

        - Vị trí 6: Các phòng chức năng

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị (tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, nút bấm thang tời, điện thoại, máy tính, nút bấm điều khiển dùng chung, micro, nút bấm micro, mặt bàn làm việc...).

- Tay vịn cầu thang: 02. Số lượng vị trí: Tay vịn lên xuống 2 dãy cầu thang 2 tầng.

- Tay nắm cửa: 80 Tại các lớp và các phòng ban

- Cây uống nước: 19 cây. Tại 13 lớp học, phòng HT, HP, y tế, HĐSP, kế toán, phòng Nghệ thuật.

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị (cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, NLĐ, ngân hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước...).

- Đơn vị cung cấp thực phẩm: 03.Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần:03

- Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì máy tính: 01 Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần: 01

4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị (nếu có).

- Số lượng xe: 0

- Số lượng lái xe: 0

5. Mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở.

Mức độ nguy cơ cao

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ

11. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới

1.1. Đối với nhà trường

*

Công tác tổ chức

-

Bố trí đón- trảtrẻ tại cửa các lớp học 

-

Quy định và hướng dẫn nhân viên bảo vệ nhà trường thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc nhân viên bảo vệ nhà trường cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

-

Quy định và hướng dẫn giáo viên thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

-

Quy định, thông báo giáo viên hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc cha mẹ học sinh cần làm tại nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và “Những việc cha mẹ học sinh học sinh cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

-

Không tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan thực tế, dã ngoại.

*

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị VSMT, y tế tại trường học

-

Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước có ký hiệu riêng, 02 khăn mặt dùng riêng có ký hiệu được vệ sinh sạch sẽ, hấp sấy hàng ngày.

-

Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ.

-

Bố trí nơi rửa tay có xà phòng, nước sạch và giấy lau khô tay1 lần

-

Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày.

-

Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

-

Bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định và có phòng riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết).

-

Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở

-

Liên hệ với trạm y tế xã để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai công tác PCD tạitrường.

*

Công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học

-

Mỗi ngày một lần (cuối giờ chiều) nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, nhà vệ sinh.

-

Mỗi ngày hai lần, sau giờ ăn trưa và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can, nút bấm thang tời.

-

Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, phòng chức năng  .

-

Hạn chế sử dụng các dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.

-

Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày.

-

Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Nhà trường thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

-

Kiểm tra hằng ngày và bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

*

Theo dõi, chăm sóc, giám sát và xử lý các vấn đề sức khỏe tại trường

-

Phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học thường trực y tế, phòng, chống dịch trong suốt thời gian học sinh có mặt ở trường.

-

Đảm bảo cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường theo quy định.

-

Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, kiểm tra hằng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòngy tế nhà trường.

-

Quy định cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học liên hệ thường xuyên với trạm y tế xã để được hướng dẫn và hỗ trợ.

*

Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo

-

Nhà trường/BCĐ, chống dịch bệnh Covid-19 phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

-

Nhà trường/BCĐ, chống dịch bệnh phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc giáo viên, nhân viên thực hiện các nội dung theo tờ danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và “Những việc nhân viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

-

Nhà trường/BCĐ, chống dịch bệnh phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường trường, lớp.

-

Tổ công tác tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và thông báo cho Lãnh đạo nhà trường để biết và có các biện pháp xử lý kịp thời.

          1.2. Đối với phụ huynh học sinh

TT

Những việc cần làm và hướng dẫn trẻ cùng làm

-

Thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.

-

Tăng cường tập thể dục. Sử dụng trang phục phù hợp thời tiết

-

Ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

-

Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm: trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, đi học về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi, khi tay bẩn (Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã).

-

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

-

Không đưa tay lên mắt, mũi miệng. Không khạc, nhổ bừa bãi.

-

Giữ nhà cửa, lớp học sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, sử dụng điều hòa khi cần. Bỏ rác đúng nơi quy định.

-

Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở.

-

Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: Cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn...

-

Chủ động cho trẻ ăn sáng trước khi đến trường.

-

 Trước khi đưa trẻ đi học theo dõi sức khỏe trẻ bằng cách: Đo thân nhiệt. Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho Giáo viên chủ nhiệm, cho trẻ nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

-

Phụ huynh cần thông tin trung thực về tình hình sức khỏe của trẻ và các thành viên trong gia đình trẻ hàng ngày cho giáo viên và y tế xã để được hỗ trợ kịp thời.

-

 Rửa sạch tay bằng nước rửa tay khô trước khi vào lớp (giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tại cửa các lớp).

-

 Khi đưa trẻ đến trường, đón trẻ về đến trường phụ huynh và trẻ cần đeo khẩu trang. Không cho trẻ chơi các khu vui chơi trong khuôn viên trường.

          1.3. Đối với giáo viên – nhân viên khác

TT

Những việc cần làm

-

Giáo viên – nhân viên tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.Giáo viên – nhân viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

-

Khi giáo viên – nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng/trạm y tế nhà trường đế được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường nêu trên.

-

Giáo viên – nhân viên tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự phân công của nhà trường.

-

Đo thân nhiệt vào sổ theo dõi đo thân nhiệt cho trẻ và hướng dẫnhọc sinh rửa tay với dung dịch sát khuẩntay nhanh trước khi vào lớp.

-

Ngày đầu tiên khi học sinh đi học trở lại: Trong giờ đón trẻ, giáo viên phát cho phụ huynh học sinh tờ danh mục “Những việc phụ huynh học sinh cần làm và hướng dẫn cho học sinh thực hiện đúng cách khi đưa trẻ đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

-

Hằng ngày, trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên đưa học sinh đến phòng y tế nhà trường để theo dõi và xử trí kịp thời.

-

 GVCN thông qua zalo nhóm lớp để gửi thông tin, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

+ Các biện pháp bảo vệ, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cha mẹ cần làm và HD trẻ cùng làm.

+ Yêu cầu cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì học sinh nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh nghỉ ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).

+ Thông tin cho cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường.

-

GV phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.

-

GV trong lớp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ phòng, chống COVID-19; thực hiện theo bảng phân phân công việc tại lớp, vệ sinh khử khuẩn phòng học hằng ngày.

1.4. Đối với cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học.

 

TT

Những việc cần làm

-

Liên hệ với trạm y tế xã theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

-

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

-

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường.

-

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch bệnh.

-

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường bố trí phòng với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và bố trí khu riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết).

-

Hằng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực hiện theo danh mục những việc cần làm.

-

Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.

-

Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh.

-

Kiểm tra hằng ngày và báo cáo Lãnh đạo nhà trường bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng/trạm y tế nhà trường.

-

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

-

Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Lãnh đạo nhà trường/BCĐ phòng, chống dịch bệnh.

 

1.5.  Đối với nhân viên bảo vệ nhà trường

 

TT

Những việc cần làm

-

Không cho những người không có nhiệm vụ vào trường.

-

Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện những việc sau:

+  Báo với Lãnh đạo nhà trường.

+ Yêu cầu khách khai báo y tế theo mẫu có sẵn.

+  Hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết.

-

Khi nhân viên bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng/trạm y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

-

Nhân viên bảo vệ nhà trường tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế đế được khám, tư vấn, điều trị. Nhân viên bảo vệ nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

 

2. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2 tại nhà trường.

2.1. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS nghi mắc Covid-19 (F0)

Khi phát hiện CB, GV, NV, HS trong nhà trường có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thực hiện theo các bước sau:

- Thông báo cho Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID, nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi mắc Covid-19 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn CB, GV, NV, HS nghi ngờ mắc Covid-19 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời.

- Gọi điện thoại cho UBND xã, trạm y tế để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của CB, GV, NV, HS.

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà trường, đặc biệt là khu vực phát hiện nghi ngờ mắc bệnh (theo Phụ lục 2).

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.

2.2. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS là F1 tại đơn vị

2.2.1. Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại nhà trường

- Thông báo cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID, cán bộ phụ trách công tác y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời:

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp F2 theo quy định.

-Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1(theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

- Thông báo cho toàn thể CB, GV,NV, học sinh của nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu CB,GV,NV, học sinh nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

2.2.2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương

* Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.

* Rà soát toàn bộ CB, GV, NV, học sinh trong nhà trường theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ….).

* Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1...

- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định.

- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại nhà trường: thông báo và yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú;

- Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại nhà trường: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

2.2.3. Bộ phận y tế/Tổ chức hành chính/Văn phòng của nhà trườngphối hợp với UBND xã, trạm y tế xã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho CB, GV, NV, HS có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2.2.4. Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1

-Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, nhà trường được tiếp tục hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Kết quả XN(+) thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

2.3. Phương án có trường hợp F2 tại trường

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của nhà trường.

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu được yêu cầu).

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.

+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

3. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch

1. Tình huống giả định thứ nhất:

Có 1 HS Nguyễn Văn A lớp 4 tuổi, được mẹ đưa đến cổng trường rồi đi làm. Tới cổng trường, giáo viên, nhân viên đo nhiệt độ phát hiện có biểu hiện sốt 37,5 độ C. Xử lý như sau:

B1: Đeo khẩu trang cho trẻ và phụ huynh

B2: Đưa trẻ vào phòng cách ly (GV, cán bộ YT và HS đeo khẩu trang)

B3: Hỏi thông tin từ cha mẹ có yếu tố dịch tễ (cha mẹ hoặc bé đi từ nơi có dịch…); có tiếp xúc với người mắc/nghi mắc bệnh COVID-19?)

*Trường hợp 1: Có yếu tố dịch tễ kể trên: Gọi cho trạm y tế để được hỗ trợ báo hệ thống, báo cho cha mẹ đưa trẻ đến bệnh viện.

*Trường hợp 2: Không có yếu tố dịch tễ kể trên chuyển B4

B4: Báo cha mẹ đón con, đưa đi y tế khám để được tư vấn và điều trị. Cho con nghỉ học. ghi vào sổ theo dõi, giữ liên lạc với cha mẹ đê thông tin sức khỏe của HS và tiếp tục cập nhật theo dõi.

2. Tình huống giả định thứ hai:

          Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp HS có biểu hiện mệt mỏi, sốt

37,8 độ C tại trường: Có 1 HS lớp 4 tuổi, được mẹ đưa đến cổng trường rồi đi làm. Trong giờ hoạt động chung buổi sáng cô giáo phát hiện em HS này có biểu hiện mệt mỏi, đo thân nhiệt 37,8 độ C, ho. Trường hợp này xử lý như sau:

B1: Đeo khẩu trang cho trẻ.

B2: Đưa trẻ vào phòng cách ly (GV, cán bộ YT và HS đeo khẩu trang)

B3: Liên hệ hỏi thông tin từ cha mẹ có yếu tố dịch tễ (cha mẹ hoặc bé đi từ nơi có dịch….); có tiếp xúc với người mắc/nghi mắc bệnh COVID -19?)

*Trường hợp 1: Có yếu tố dịch tễ kể trên: Gọi cho trạm y tế để được hỗ trợ báo hệ thống, báo cho cha mẹ đưa trẻ đến bệnh viện.

*Trường hợp 2: Không có yếu tố dịch tễ kể trên chuyển B4

B4: Báo cha mẹ đón con, đưa đi y tế khám để được tư vấn và điều trị. Cho con nghỉ học. ghi vào sổ theo dõi, giữ liên lạc với cha mẹ đê thông tin sức khỏe của HS và tiếp tục cập nhật theo dõi.

                    3. Tình huống giả định thứ ba:

Có 1 HS Nguyễn Văn C lớp 3 tuổi, nghỉ học.

*Trường hợp 1: Bố hoặc mẹ em đó gọi điện xin con nghỉ học.

B1. Giáo viên tiếp nhận thông tin hỏi lí do nghỉ học.

B2. Nếu lí do là ho, sốt, mệt mỏi… thì tiếp tục hỏi 14 ngày trước có đi đâu không, tiếp xúc với ai….

B3. Nếu có biểu hiện tiếp xúc với vùng dịch tễ thì báo cho y tế nhà trường. Nếu không có biểu hiện tiếp xúc người, vùng dịch thì trao đổi với cha mẹ học sinh cho con nghỉ học và đưa đến cơ sở y tế khám.

B4. Vào sổ theo dõi và tiếp tục liên lạc với cha mẹ học sinh, nhân viên y tế để cập nhật thông tin.

Lưu ý: Tất cả các biểu hiện: sốt hoặc ho hay khó thở hoặc có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Thực hiện như các bước trên. Thông tin dịch tễ là vô cùng quan trọng.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy chi bộ

- Chỉ đạo huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể quyết liệt tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.

- Chỉ đạo các các ban ngành phối hợp hỗ trợ khi cần thiết.

2. Ban giám hiệu, trưởng các ban ngành trong Trường

- Nghiên cứu Phương án, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó của phòng, ban, đơn vị mình đối với các tình huống xảy ra.

- Quán triệt cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị hiểu, nắm rõ các phương án, kế hoạch và chỉ đạo triển khai ngay khi cần thiết.

3. Bộ phận văn phòng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó với các cấp độ, tình huống dịch bệnh.

- Rà soát hệ thống loa truyền thanh, hệ thống camera trong trường, đảm bảo vận hành thông suốt.

- Xây dựng kịch bản hậu cần tiếp tế các trường hợp khi bị phong tỏa;

- Xây dựng kịch bản, thống nhất phương án với các đơn vị cung cấp dịch vụ của nhà trường như thực phẩm, bếp ăn, bảo trì máy tính, mạng Internet... đảm bảo duy trì các hoạt động nhà trường.

4. Bộ phận Kế toán – thủ quỹ

- Chủ động tham mưu kinh phí phòng chống dịch khi thực hiện phương án khoanh vùng, cách ly trường.

- Phối hợp với Y tế địa hướng dẫn kinh phí thực hiện đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế theo phương châm 4 tại chỗ.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu CB, GV, NV và HS tổ chức tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả Phương án này; Trưởng ban TTND, Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng các tổ giúp Ban giám hiệu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho nhà trường theo quy định./.

 

Phê duyệt của Đơn vị quản lý trực tiếp

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỆ SINH KHỬ KHUẨN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

 

I. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN ĐỊNH KỲ

1. Nguyên tắc chung

- Khử khuẩn bằng (i) chất tay rửa thông thường như chai xịt tay rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) pha dung dịch tay rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10 ml dung dịch tay rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc (iii) dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc (iv) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Lau từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

2. Các vị trí khử khuẩn bao gồm

+ Vị trí làm việc, phòng làm việc, phòng họp, căng tin, khu vực vệ sinh chung và các khu vực dùng chung khác...

+ Khu vực liền kề xung quanh: Tường bên ngoài của phòng làm việc, hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sảnh chờ,...

+ Phương tiện chuyên chở CB, GV, NV và HS (nếu có).

3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

- Đối với nền nhà/phòng, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phòng ăn/căng tin, các bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

- Tại khu vực công cộng như cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng thì bố trí dung dịch sát khuẩn tay để CB, GV, NV và HS, khách sát khuẩn tay trước khi sử dụng.

- Đối với khu vệ sinh chung: vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày.

- Tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác đối với các phòng. Hạn chế sử dụng điều hòa (nếu có thể).

II. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC, F0, F1, F2

- Khi có trường hợp F0 thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường theo qui định tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng và Phụ lục 4, Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.

- Khi có trường hợp nghi ngờ, F1, F2 tại đơn vị thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn như hướng dẫn tại Phần I Phụ lục này ngay sau khi chuyển cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ, F1, F2.

III. QUẢN LÝ CHT THẢI KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MC, F0, F1, F2

Thực hiện quản lý chất thải khi có trường hợp nghi ngờ mắc, F0, F1, F2 theo qui định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” và Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3:

MẪU CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vĩnh Quỳnh, ngày ... tháng... năm 202...

 

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CHo HỌC

Họ và tên:................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:....................... Giới tính.................... Quốc tịch...................

Nơi cư trú/lưu trú:....................................................................................................

Điện thoại:…………….Vị trí công tác:..................................................................

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, CB, GV, NV giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản./.

 ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Nguyễn Thanh Hương

NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4:

NHỮNG VIỆC ĐƠN VỊ CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

TT

Nội dung

Thực hiện (X)

1.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

x

2.

Thành lập các Tổ an toàn COVID của đơn vị.

x

3.

Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19

x

4.

Quản lý CB, GV, NV và HS về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán.

x

5.

Thông báo cho Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với CB, GV, NV và HS.

x

6.

Tổ chức theo dõi sức khỏe của CB, GV, NV và HS hằng ngày.

x

7.

Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế.

x

8.

Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu CB, GV, NV và HS, khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; quản lý Thẻ khách vào đơn vị; kiểm soát mật độ người vào đơn vị.

x

9.

Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, ki-ốt, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra, vào các tòa nhà.

x

10.

Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly).

x

11.

Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào đơn vị; ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

x

12.

Thường xuyên thông tin nhắc nhở CB, GV, NV và HSvà khách thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc.

x

13.

Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ, khu vực quét mã QR điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở.

x

14.

Đối với đơn vị có bộ phận tiếp đón, làm việc với khách thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

x

15.

Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

x

16.

Tăng cường thông khí tại trên phương tiện đưa đón NLĐ, nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp; giảm tiếp xúc bố trí vách ngăn tại nhà ăn, suất ăn riêng.

x

17.

Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay.

x

18.

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị.

x

19.

Ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.

x

20.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch.

x

21.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV

 

 

 
   

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 26
Tháng trước : 570