TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH ĐÔ
THỰC ĐƠN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN
   
TUẦN LẺ (1-3-5)     
Thời gian thực hiện: từ ngày 1/9/2021 đến ngày…….
   
ThứMón mặnMón canh
2Trứng vịt luộc, thịt lợn rangCanh rau cải luộc
3Thịt lợn luộc, Bắp cải xàoBí xanh nấu 
4Đậu phụ rán, thịt lợn rangCanh rau muống luộc
5Đậu quả (măng) xào, thịt lợn luộcCanh rau  cải nấu
6Lạc rang, thịt lợn luộcCanh rau bắp cải luộc 
7Thịt chân giò luộc Canh bí xanh nấu 
   
TUẦN CHẴN (2-4)
Thời gian thực hiện: từ ngày 1/9/2021 đến ngày…….
   
ThứMón mặnMón canh
2Đậu phụ rán, Thịt lợn rang Canh rau muống luộc
3 Thịt lợn luộc, măng xàoCanh rau ngót nấu
4Lạc nhân rang, thịt lợn luộc Canh rau bắp cải luộc 
5Đậu phụ sốt thịt lợn cà chua Canh rau muống luộc
6 Trứng vịt luộc, lạc rangCanh su hào, cà rốt nấu 
7Thịt lợn rang Canh rau cải luộc