Lịch Công tác

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Tư
08/12/2021
Lịch công tác của Ban giám hiệu tuần 2 tháng 12 năm 2021
Nguyễn Thanh Hương Trường mầm non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh Đ/c Nguyễn Thanh Hương - Hiệu trưởng; Đ/c Nguyễn Thu Hà - Phó hiệu trưởng; Đ/c Trần Thị Minh Hiếu - Phó hiệu trưởng