UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH ĐÔ

          Số….KHGD- MNQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Quỳnh Đô, ngày 05 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH TRONG CÔNG TÁC CSGD

KHI TRẺ NGHỈ HỌC TẠI NHÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ công văn số 401/SGDĐT-GDMN ngày 04/02/2021 của phòng GDMN Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, phòng chống dịch covid-19.
         Căn cứ công văn số: 86/PGD&ĐT ngày 16/2/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì về việc học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác, phòng chống dịch bệnh covid-19.

 Căn cứ kế hoạch số 06/ KH - MNQĐ ngày 05/09/2021 về kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục của trường mầm non Quỳnh Đô năm học 2020-2021; Và căn cứ tình hình thực tế nhà trường. Trường mầm non Quỳnh Đô xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục khi trẻ nghỉ học tại nhà như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT của các cấp về công tác phòng chống dịch covid-19 từ việc tiếp nhận, triển khai, lưu giữ văn bản, tuyên truyền thông tin chính xác đến đội ngũ GVNV, phụ huynh học sinh bằng các hình thức: Đăng tải thông tin qua trang web nhà trường, trang mạng xã hội...
- Sử dụng hình thức công nghệ thông tin phù hợp, hình thành nhóm qua mạng ứng dụng xã hội (zalo, youtube, faceboook) để tương tác, chia sẻ với phụ huynh, với trẻ trong việc chăm sóc, giáo dục, nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ theo quy định. Thông báo kịp thời các thông tin đến phụ huynh để phụ huynh biết, cùng hướng dẫn con, trao đổi phản hồi với giáo viên.
- Giới thiệu, tuyên truyền đến phụ huynh các kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi mầm non và tổ chức cho trẻ hoạt động, vui chơi tại nhà.
- Tạo mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh để cùng phụ huynh phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà giúp trẻ ôn lại các kiến thức đã được học, cung cấp 1 số kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng cho trẻ thông qua các hoạt động giáo dục với tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm.
II. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ THEO ĐỘ TUỔI
1. Về công tác phòng chống dịch bệnh:
Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch từ việc tiếp nhận, triển khai, lưu giữ văn bản; việc tuyên truyền thông tin chính xác đến đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh bằng các hình thức phù hợp (trang web của nhà trường, trang mạng xã hội…); việc chuẩn bị các trang thiết bị phòng dịch theo quy định; việc vệ sinh khử khuẩn trường, lớp và lên các phương án, kế hoạch sau khi trẻ đi học trở lại.
2. Thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục khi trẻ nghỉ học tại nhà:
- Thời gian phối hợp: Từ ngày 5/2/2020 đến khi trẻ đi học trở lại.
- Hình thức phối hợp : Qua trang web nhà trường, facebook, nhóm zalo của các nhóm lớp.
- Nội dung phối hợp : BGH nhà trường, cùng các tổ trưởng tổ chuyên môn các khối lên kế hoạch cụ thể theo từng khối, lớp, độ tuổi về những nội dung, thông tin thực hiện phối hợp, tương tác, chia sẻ với phụ huynh, với trẻ trong việc chăm sóc, giáo dục, nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ theo quy định. Thông báo kịp thời đến phụ huynh để phụ huynh biết, cùng hướng dẫn con, trao đổi phản hồi với giáo viên.
+ Kế hoạch giáo dục đã xây dựng của từng nhóm lớp  và các video quay các hoạt động giáo dục, nội dung tuyên truyền đã được BGH kiểm duyệt để lồng ghép vào các hoạt động học, rèn kỹ năng cho trẻ hàng ngày.
+ Nội dung bài tập sẽ được giáo viên đăng tải lên nhóm zalo của lớp theo từng ngày. Giáo viên và phụ huynh sẽ tương tác và giải đáp các thắc mắc vào cuối ngày.
3. Giới thiệu các kênh truyền hình:
- Giáo viên nắm bắt được lịch phát sóng các chương trình dành cho độ tuổi trẻ mầm non để tuyên truyền đến phụ huynh theo dõi các kênh truyền hình:
- Về hoạt động giải trí và giáo dục: VTV7 (phát sóng từ 9h sáng từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần) với các nội dung phong phú như dạy cho trẻ những phẩm chất cần thiết trong cuộc sống, các bài dạy cho trẻ làm quen với chữ cái ; Chương trình ABC vui từng giờ VTV7; Trẻ làm quen với số đếm (chương trình 123 ta cùng đếmVTV7),
- Về hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng: Chương trình Vì tầm vóc Việt (phát sóng 20h05 hàng ngày trên VTV1 - Youtube: 
https://bitly.vn/f7o);

- Về hoạt động phòng chống dịch bệnh covid - 19: Cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ hằng ngày qua tin nhắn bình chọn trong nhóm zalo của lớp. Giáo viên tạo những lời nhắn nhủ tới học sinh hằng ngày để giúp trẻ hưởng ứng công tác phòng chống dịch bệnh, phụ huynh giúp các con phản hồi bằng cách quay lại video để gửi tới cô giáo.Đưa các hình ảnh tuyên truyền về dịch bệnh ngộ nghĩnh trẻ dễ nhớ và dễ tiếp cận để tự trẻ hình thành ý thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tổ chuyên môn, triển khai tới 100% các đồng chí giáo viên trong khối, lớp.

- Các đồng chí giáo viên xây dựng nội dung cụ thể quay video clip các hoạt động, gửi bài cho đồng chí hiệu phó chuyên môn phê duyệt.

- Giáo viên gửi bài và tương tác với phụ huynh để phụ huynh giáo dục trẻ tại nhà.

Trên đây là kế hoạch phối hợp với phụ huynh CSGD trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh covid-19 của trường mầm non Quỳnh Đô. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- PGD, HT (để b/c) ;

- PHT, TCM, GV (để t/h);

- Lưu : VT.

 

DUYỆT KẾ HOẠCH

Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Thanh Hương

TM. BAN GIÁM HIỆU

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thu Hà